top of page

Tweejaarlijkse Nella Voss-Del Mar Vertaalprijs

Unieke aanmoedigingsprijs in Nederland en België voor beginnende literaire vertalers

Opzet van de prijs

De Stichting Incontri reikt elke twee jaar de Nella Voss-Del Mar vertaalprijs uit. Deze prijs werd in 1987 ingesteld door Nella Voss-Del Mar en is bedoeld als aanmoediging voor jonge literaire vertalers en wordt afwisselend toegekend voor een Italiaanse tekst naar het Nederlands, en andersom.

 

De prijs omvat een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500. De eerst volgende editie vindt plaats in 2023.

 

De vertalingen worden beoordeeld door een jury (van ten minste drie leden) die benoemd wordt door het bestuur van de Stichting Incontri. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld.

 

De laureaat wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderzoeksdag van de Werkgroep Italië Studies.

Wie is Nella Voss - Del Mar?

De prijs wordt genoemd naar de oprichtster van het vertaalfonds dat sedert 1987 in beheer is van de stichting Incontri.

 

« Geboren in Genua heeft ze haar kindertijd doorgebracht in Port Saïd (Egypte). Om aan de rassenvervolging te ontkomen is zij in 1939 gevlucht naar Londen. Daar meldde ze zich aan bij de Auxiliary Territorial Service, waarbij ze heeft gediend van 1941 tot 1946. Daarna kwam ze in Rotterdam wonen, waar ze steeds actief is geweest op cultureel gebied. Ze schreef en vertaalde artikelen voor kranten en tijdschriften en vertaalde Italiaanse romans » (achterflap N. Voss- Del Mar, Italiaanse vrouw, Brits uniform, Rotterdam, 2000)

 

Bibliografie :

 

N. Voss – Del Mar, Diario di un'ausiliaria (1941-1946), Milano, Laser Edizioni, 1994

N. Voss – Del Mar, Italiaanse vrouw, Brits uniform. Dagboek van een lid van de Buitenlandse Hulptroepen in de Britse krijgsmacht (1941-1946), Rotterdam, Uitgeverij Rede en Verbeeldingskracht, 2000, vert. Jan Buijs, voorwoord door Dina Aristodemo, voorzitter Stichting Incontri

Reglement van de 2023 editie

Opzet van de prijs

De Stichting Incontri reikt elke twee jaar de Nella Voss-Del Mar vertaalprijs uit. Deze prijs werd in 1987 ingesteld door Nella Voss-Del Mar en is bedoeld als aanmoediging voor jonge literaire vertalers en wordt afwisselend toegekend voor een Italiaanse tekst naar het Nederlands, en andersom.

Voorwaarden waaraan de te bekronen studie moet voldoen

Om voor bekroning in aanmerking te komen, dient de vertaling aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • is nog ongepubliceerd

 • de oorspronkelijke tekst is in het Nederlands geschreven en is naar het Italiaans vertaald, of andersom

 •  de oorspronkelijke tekst dient een literaire tekst te zijn, ofwel:

  • een roman, of een coherente en substantiële selectie ervan

  • een coherente en substantiële verzameling van verhalen

  • een dichtbundel, of een coherente en substantiële selectie ervan

  • andere literaire teksten zoals een libretto of of een coherente en substantiële selectie van liederen

 

Vertalers die willen meedingen naar de prijs, kunnen de vertaling én de oorspronkelijke tekst voor 1 augustus 2023 in PDF-formaat insturen naar: italiestudies@gmail.com. De vertalingen worden beoordeeld door een jury (van ten minste drie leden) die benoemd wordt door het bestuur van de Stichting Incontri. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld.

Omvang van de prijs en bekroning

De prijs omvat een oorkonde en een geldbedrag van € 1.500. De laureaat wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderzoeksdag van de Werkgroep Italië Studies.

Bijkomende vragen

Voor vragen met betrekking tot de onderzoeksprijs gelieve een mail te sturen naar: italiestudies@gmail.com

Laureaten (selectie)

2023

Leine Meeus: De moeder, De zomer en Het strandhuis, drie korte verhalen vanuit Cinque romanzi brevi e altri racconti (1964) van Natalia Ginzburg.
Juryrapport

2020-2021

Gisella Brouwer-Turci: Bloemlezing uit Ramsey Nasser, De fundamenten.

2015

Emilia Menkveld: Fragmenten uit Geologia di un padre van Valerio Magrelli.

2009

Susanna Petruccelli: Verhalen van Henriette van Eyck en Renate Dorrestein.

2007

Liesbeth Dillo, Hotel Borg van Nicola Lecca.

2003

Leen Van den Broucke: Verhalen uit Amore van Tiziano Scarpa.

1999

Dorette Zwaans: Gedichten uit Ballate van Stefano Benni.

1996 ex aequo

Alessandra Corda & Claudia Di Palermo: Selectie uit Humeuren & temperamenten van Gerrit Komrij. Laura Pignatti: De verborgen bron van Hella Haasse.

1993

Joel Schuyer: Sonetten van Francesco Petrarca.

1990

E. Bonelli: De val van Marga Minco.

1987
 

Anna Maria Domburg-Sancristoforo & Tine Riegen-Kloosterman: Verhalen van Dino Buzzati.

bottom of page