top of page

Over ons

De Werkgroep Italië Studies (WIS) werd opgericht in 1985 als de vereniging van academici die zich in Nederland en Vlaanderen met de bestudering van Italië bezig houden.
 

De vereniging telt nu ongeveer 150 leden.

De Werkgroep stelt zich ten doel onderzoek en onderwijs in de Lage Landen op het gebied van de Italiaanse taal en letterkunde, geschiedenis, archeologie en kunst te stimuleren en te coördineren.

Ook in andere contexten – politiek en economie, media en toerisme – probeert de vereniging de aandacht voor een gedegen en genuanceerde blik te bevorderen.

De WIS realiseert zijn doelstellingen door regelmatig publieksdagen, congressen, lezingen, boekpresentaties en excursies te organiseren zowel voor specialisten als voor belangstellenden.

Hierbij werkt de WIS regelmatig samen met andere instellingen, van musea en bibliotheken tot universiteiten en de Italiaanse Culturele Instituten in Nederland en België.

Jaarlijks wordt ook een Onderzoeksdag georganiseerd. Tijdens deze activiteit worden lopende onderzoeken gepresenteerd en wetenschappelijke debatten gevoerd.

De WIS coördineert niet alleen onderzoek, ze beoogt ook opvallende en bijzondere resultaten op dat terrein onder de aandacht te brengen. Daarom werden deze prijzen ingesteld: de Onderzoeksprijs, de Scriptieprijs en de Nella Voss-Del Mar vertaalprijs.

 

Bovendien is onze stichting ook de uitgever van het wetenschappelijke tijdschrift Incontri.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter | 1 januari 2018; lid sinds ALV 2015

Dr. Maria Forcellino

Penningmeester | sinds ALV 2022

Drs. Ardie van Berkel

Secretaris | sinds ALV 2023

Dr. Cristiano Amendola

Prof. dr. Serena Ferente | sinds ALV 2022

Dr. Marleen Termeer | sinds ALV 2021

Prof. dr. Philiep Bossier | sinds ALV 2019

Dr. Claudio Di Felice | sinds ALV 2016

ALV + Jaarverslagen

Jaarlijks bespreekt het bestuur van de WIS de stand van zaken van de vereniging met de leden. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering, die doorgaans wordt gekoppeld aan een andere WIS activiteit. In deze vergadering wordt tevens verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid (inclusief de financiën van de vereniging) en wordt gekeken naar de plannen voor de komende periode.

Op deze pagina is informatie opgenomen over de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren.

ALV 2023

De ALV 2023 had plaats op 12 mei 2023 online.
Een ALV extra had plaats op 20 oktober 2023 online.

ALV 2022

De ALV 2022 had plaats op 20 mei 2022 online.

ALV 2021

De ALV 2021 had plaats op 7 oktober 2021 te Amsterdam.

ALV 2020

De ALV 2020 had plaats op 15 oktober 2020 online.

ALV 2019

De ALV 2019 had plaats op 22 juni 2019 te Leiden.

ALV 2018

De ALV 2018 had plaats op 23 juni 2018 te Leiden. 

ALV 2017

De ALV 2017 had plaats op 4 oktober 2017 te Amsterdam.

ALV 2016

De ALV 2016 had plaats op 19 december 2016 te Amsterdam.

ALV 2015

De ALV 2015 had plaats op 5 oktober 2015 te Amsterdam.

ALV 2014

De ALV 2014 had plaats op donderdag 22 mei 2014 te Utrecht.

ALV 2013

De ALV 2013 had plaats op vrijdag 25 oktober 2013 te Utrecht.

ALV 2012

De ALV 2012 had plaats op 5 oktober 2012 te Rotterdam.

ALV 2011

De ALV 2011 had plaats op 23 september 2011 te Antwerpen.

ALV 2010

De ALV 2010 had plaats op 7 mei 2010 te Amsterdam.

Agenda ALV 2023

Agenda ALV 2022

Agenda ALV 2021

Agenda
ALV  2023 (ex.)

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Notulen ALV 2021

Jaarverslag 2020

Notulen ALV 2020

Notulen ALV 2022

CONTACT

Postbus 3393

1001 AD Amsterdam

Wilt u uw op Italië georiënteerde wetenschappelijke activiteit aankondigen via onze agenda?

Stuur dan een bericht met daarin een beknopte samenvatting van uw evenement, een link naar uw website, en eventueel een (programma)flyer (alleen JPEG- of PDF- formaat).

bottom of page