top of page

Scriptieprijs

De Werkgroep Italië Studies reikt iedere twee jaar een prijs uit voor een scriptie op het gebied van de Italië Studies aan een student/e van een Nederlandse of Vlaamse universiteit (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker).

De prijs omvat een oorkonde, een geldbedrag van 500,- en een studieverblijf van een maand in Rome aangeboden door het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Tevens krijgt de laureaat de kans de resultaten van zijn of haar onderzoek voor te stellen in een artikel in Incontri.

De scriptie wordt beoordeeld door een jury (van ten minste drie leden) die benoemd wordt door het bestuur van het WIS. Tegen de beslissing kan geen beroep worden ingesteld. De laureaat wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderzoeksdag van de WIS of tijdens de Dag van Rome.

 

Reglement van de 2024 editie

Om voor bekroning in aanmerking te komen, dient de scriptie aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • is gesteld en ingediend in het kader van een masteropleiding aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit; bachelorscripties met een gedocumenteerd cijfer van ten minste 8 kunnen ook worden ingediend

  • werd verdedigd in het academisch jaar 2021-2022 of 2022-2023 en door de betreffende examencommissie goedgekeurd

  • is geschreven in het Italiaans, het Nederlands of het Engels.

Scripties die meedingen naar de prijs dienen voor 1 mei 2024 als bijlage in pdf. formaat te worden gestuurd naar: italiestudies@gmail.com

Laureaten

2022-2023

Puck de Boer: Risorgimento on trial. Competing masculinities amongst volunteers of the Third War of Italian Independence (Rijksuniversiteit Groningen)

Juryrapport

2021-2022

Valentijn As: De sociale religieuze ruimte in Rome. Een onderzoek naar de duale rol van de kerk als religieus gebedshuis en toeristische attractie (Universiteit Utrecht)

Juryrapport

2018-2019

Lara Fernandez Piqueras: Reconstructing Bernardo Daddi’s Madonna della Cintola Altarpiece. New Light on the Predella (Universiteit van Utrecht)

2016-2017

Nick Pouls: Last van stemmingswisselingen. De receptie van Claudius Ptolemaeus’ Άρμονίαι (Harmonieën) in de muziek-theoretische ontwikkeling van de middentoonstemming in het laat vijftiende- en zestiende-eeuwse Italië (Radboud Universiteit Nijmegen)

2014-2015

Milou van Hout: In Fiume op zoek naar de natie. Fiume als historisch narratief en herinneringsplek (Universiteit van Amsterdam)

2012-2013
ex aequo

Elio Baldi: Italo Calvino, l’occhio che scrive. La dinamica dell’immagine autoriale di Calvino nella critica (Universiteit van Amsterdam)
Rixt Woudstra: Integrating antiquity. Architecture, antiquarianism and reform in Clementine Rome (1700-1721) (Universiteit van Amsterdam)

2010-2011

Raphaël Hunsucker: Romulus tussen republiek en principaat: de Palatijn als augusteïsche "Erinnerungsraum" (Radboud Universiteit Nijmegen)

2008-2009

Elias van der Plicht: Littoria. Mussolini's battaglia della natura op de Pontijnse vlakte (Universiteit van Amsterdam)

2006-2007

Liesbeth Leën: I-TIGI Canto per Ustica: confronto fra il racconto originale di Daniele Del Giudici e la performance teatrale di Daniele Del Giudice e Marco Paolini (Universiteit Antwerpen)

2004-2005

Arwin van der Zwan: ‘Intellecto d’Amore’. Analisi delle presenze cavalcantiane nella Vita Nova (Universiteit van Amsterdam)

2002-2003

Frederiek Baan: Povera società senza giudizzio! L'impegno politico e sociale nella poesia di Trilussa (Universiteit van Amsterdam)

2000-2001
ex aequo

Laura Rietveld: Ercole virtuoso e versatile. Il mito e il personaggio di Ercole nell' opera di Dante, Petrarca e Boccaccio (Universiteit van Amsterdam)

Inge Werner: Lasca tussen literatoren en kunstenaar (Universiteit Utrecht)

1998-1999
ex aequo

Tamara van Kessel: Tussen italianità en fascisme. De Haagse afdeling van “Dante Alighieri” en de Italiaanse cultuurpolitiek in Nederland, 1914-1938 (Universiteit van Amsterdam)

Asker Pelgrom: Questo matrimonio non s’ha da fare! Alessandro Manzoni en het dilemma van de historische roman (Rijksuniversiteit Groningen)

1997

Valerie Fisscher: De cultuurhistorische context van Vasari’s Allegorie Vita dell’uomo. Een studie naar de beeldvorming van de ideale vorst (Universiteit Utrecht)

1996

Elisabeth Tonnard: De papieren geschiedenis. Het literaire werk van Umberto Eco bekeken in het licht van de postmodernistische visie op de geschiedenis (Katholieke Universiteit Nijmegen)

1995

Alies Pegtel: Apostolaat of lasterjournalistiek: de morele revolutie van Pietro Sbarbaro (Universiteit van Amsterdam)

1994

Niet uitgereikt

1993

Karin Wester: Van volksheilige naar staatsheilige. De cultus van Francesca Romana in Rome van 1440 tot 1660 (Universiteit van Amsterdam)

bottom of page