Scriptieprijs 2011-2013

De Scriptieprijs 2011-2013 van de Werkgroep Italië Studies is toegekend aan Elio Baldi en Rixt Woudstra.

Uit het juryrapport (online te bekijken op de pagina van de Scriptieprijs):

Ter afsluiting van de Researchmaster Literary Studies aan de Universiteit van Amsterdam schreef Elio Baldi de scriptie Italo Calvino, l’occhio che scrive. La dinamica dell’immagine autoriale di Calvino nella critica. Baldi gaat diepgaand in op de relatie tussen de schrijver en de literaire kritiek, ook na de dood van Calvino in 1985, en verdedigt op overtuigende wijze de these dat de receptie in sterke mate door de schrijver zelf is beïnvloed, net zoals deze door middel van flapteksten, interviews, de illustratie op de omslag en dergelijke, statements heeft willen maken. De jury beoordeelt het taalgebruik van de onderzoeker als creatief, professioneel en wetenschappelijk.  

Rixt Woudstra schreef de scriptie Integrating antiquity. Architecture, antiquarianism and reform in Clementine Rome (1700-1721) in het kader van de Researchmaster Art Studies aan de Universiteit van Amsterdam. In deze interessante en grondige studie staat de wijze waarop paus Clemens XI architectuur en oudheidkunde inzette als politiek instrument centraal. Op vernieuwende en intelligente wijze toont Woudstra aan dat de lage mate van wetenschappelijke interesse in de bewuste periode onterecht is geweest. Haar omvangrijke, grondige en interdisciplinaire archiefonderzoek speelt in op die niche.

De scriptie van Elio Baldi is van een dusdanig hoog niveau, dat de jury haar beoordeelt als een vanzelfsprekende aanzet voor een proefschrift. De presentatie van nieuwe invalshoeken en nieuwe visies bij een zo intensief bestudeerde auteur is een bijzondere prestatie. Deze komt onder meer tot stand door een creatieve reflectie op het materiaal over Calvino in relatie tot het theoretische werk van Roland Barthes (in het bijzonder over de dood van de auteur), Gérard Genette en Hans-Georg Gadamer. Het onderzoek naar de relatie tussen Calvino’s receptie en zijn positie bij uitgever Einaudi leidt tot interessante en overtuigende conclusies. De jury is gecharmeerd van de wetenschappelijke creativiteit die in dit onderzoek naar voren komt. Uit de omvangrijke bibliografie blijkt dat de auteur zeer grondig te werk is gegaan, en ondanks de hoeveelheid materiaal de structuur van de scriptie overzichtelijk weet te houden. Baldi’s heldere zinsopbouw in professioneel Italiaans maken de scriptie zeer prettig leesbaar. Het doet de jury deugd dat Baldi momenteel als promovendus aan de Universiteit van Warwick is aangesteld en daar zijn onderzoek naar Calvino vervolgt.

De opzet van de scriptie van Rixt Woudstra is zonder meer ambitieus te noemen. De onderzoekster slaagt er zeer overtuigend in om verbanden aan te tonen tussen de oudheidkunde, architectuur en de cultuurpolitiek tijdens het pontificaat van Clemens XI. Er ligt een indrukwekkende hoeveelheid archiefonderzoek in meerdere Romeinse instellingen aan de scriptie ten grondslag. Op gedetailleerde wijze plaatst ze enkele bouwprojecten in haar vernieuwende interpretatiemodel, dat een nuancering is van de zogenaamde ‘visual turn’ – de omslag van een meer op de filologie georiënteerde oudheidkunde naar een meer ‘wetenschappelijke’ archeologie. Woudstra refereert daarbij overtuigend aan het idee van het collectieve geheugen, zoals dat is besproken door Maurice Halbwachs en Aldo Rossi. Woudstra’s conclusie dat Clemens’ praktijk van het tentoonstellen van antiquiteiten in een nieuwe publieke architecturale setting politiek interessant was voor de Pauselijke staat, wordt onder andere interessant aangetoond in een casestudy van de Porto di Ripetta, die op zichzelf al geschikt zou zijn voor publicatie. De variatie van het bronnenmateriaal is opmerkelijk: van pauselijke wetten tot schetsboeken van architecten en uitbetalingen aan steenhouwers. Het onderzoek wordt in helder Engels gepresenteerd en werkt zorgvuldig toe naar de conclusie. Woudstra wenst in haar conclusie dat er ooit een ‘architectural and urban history of Rome’ geschreven wordt die draait om ‘the adaptation and interpretation of ideas within a much larger historical narrative.’ De jury hoopt van harte dat zij die uitdaging zelf zal oppakken aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts, waar zij op dit moment werkt als promovendus.

 

Elio Baldi ontvangt het certificaat van juryvoorzitter Martijn van Beek. Rixt Woudstra verbleef ten tijde van de uitreiking in het buitenland.

Comments