Prijzen‎ > ‎Scriptieprijs‎ > ‎

Reglement

ITALIË STUDIES SCRIPTIEPRIJS 

DOELSTELLING
De Werkgroep Italië Studies heeft een scriptieprijs ingesteld om jonge onderzoekers op het gebied van de Italië Studies te stimuleren en hun onderzoek ruimere bekendheid te geven. Deze prijs wordt iedere twee jaar door de WIS toegekend aan de auteur van de beste masterscriptie over een Italiaans onderwerp. 
De prijs omvat een oorkonde, een geldbedrag van € 500, en een studieverblijf van een maand in Rome, aangeboden door het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome [onder voorbehoud].

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
De scriptie dient in het kader van een masteropleiding aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit te zijn ingediend en door de betreffende examencommissie te zijn goedgekeurd.
De scriptie dient te zijn geschreven in het Nederlands, Engels of Italiaans.
De inzender dient,op de datum van het doctoraalexamen, jonger te zijn dan 30 jaar.

INZENDINGEN & IN
LICHTINGEN
Per email via italiestudies@gmail.com
Comments