Prijzen‎ > ‎Scriptieprijs‎ > ‎

Reglement

ITALIË STUDIES SCRIPTIEPRIJS 

Inzendingen zijn welkom tot 30 juni 2016

DOELSTELLING
De Werkgroep Italië Studies heeft een scriptieprijs ingesteld om jonge onderzoekers op het gebied van de Italië Studies te stimuleren en hun onderzoek ruimere bekendheid te geven. Deze prijs wordt iedere twee jaar door de WIS toegekend aan de auteur van de beste masterscriptie over een Italiaans onderwerp. De prijs omvat een oorkonde, een geldbedrag van € 500, en een studieverblijf van een maand in Rome, aangeboden door het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome [onder voorbehoud].

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Deze editie van de WIS scriptieprijs heeft betrekking op de periode 1 september 2013 t/m 1 september 2015.
De scriptie dient in het kader van een masteropleiding aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit te zijn ingediend en door de betreffende examencommissie te zijn goedgekeurd.
De scriptie dient te zijn geschreven in het Nederlands, Engels of Italiaans.
De inzender dient,op de datum van het doctoraalexamen, jonger te zijn dan 30 jaar.

INZENDINGEN
De scriptie moet digitaal worden ingediend met als bijvoegsels: een kopie van het mast.erdiploma, adres, telefoonnummer en emailadres van de inzender en een aanbeveling van de begeleider van de scriptie. De inzending dient uiterlijk op 30 juni 2016 te zijn ontvangen door zowel de secretaris van het WIS-bestuur (werkgroep@italiestudies.nl) als de voorzitter van de jury van de scriptieprijs, Dr. Maria Bonaria Urban (
M.B.Urban@uva.nl).    

INLICHTINGEN
Per email via werkgroep@italiestudies.nl.
Comments