Prijzen‎ > ‎

Onderzoeksprijs

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is in de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker). 
Daarbij wordt afwisselend de aandacht besteed aan volgende drie deelterreinen: taal en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), geschiedenis (inclusief die van de wijsbegeerte en die van de wetenschap), kunstgeschiedenis.

De 2019 editie is gewijd aan een publicatie op het gebied van de Geschiedenis die is verschenen in 2016, 2017 of 2018.
Voor bekroning komen artikelen, reeksen artikelen, monografieën of verzamelbundels in aanmerking.
De studie dient te zijn geschreven in het Italiaans, het Nederlands of het Engels.
Ongepubliceerd teksten komen niet in aanmerking voor bekroning.

Het staat de jury vrij zelf werken van potentiële laureaten in overweging te nemen.

Publicaties die meedingen naar de prijs dienen voor 18 september 2019 als bijlage in pdf formaat te worden naar: italiestudies@gmail.com

De Onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam en bestaat uit een oorkonde en een «onderzoeksbeurs» ter waarde van maximaal € 1.000- die de winnaar naar eigen inzicht kan besteden aan reiskosten en/of boeken (deze laatste zullen door het Instituut ten behoeve van de laureaat worden aangekocht).

De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats op 18 0ktober tijdens de Onderzoeksdag.


niet gepubliceerde dissertaties komen niet voor bekroning in aanmerking. 


LAUREATEN


2017 | 
Kunstgeschiedenis of Archeologie | Sible de Blaaue & Eric M. Moormann
Rome, de droom van keizer Constatijn kunstschatten uit de Eeuwige Stad, Amsterdam, Wbooks, 2015.


2016 | Taal- en letterkunde | Sabine Verhuls
Vitaliano Brancati, una fantasia diabolica, Roma, Carocci, 2016.


2015 | Geschiedenis | Jetze Touber
Law, Medicine, and Engineering in the Cult of the Saints in CounterReformation Rome. The Hagiographical Works of Antonio Gallonio, 1565-1605, Leiden-Boston, Brill, 2014.


2014 | Kunstgeschiedenis | Jan De Jong
The power and the glorification: papal pretensions and the art of propaganda in the fifteenth and sixteenth centuriesPennsylvania State University Press, 2013.


2013 | Taal- en letterkunde | Mara Santi
Intorno al testo di ‘Senilità’. Studio critico e filologico sulla genesi e sull’evoluzione del secondo romanzo sveviano seguito dall’edizione critica della princeps, Genève, Droz, 2011.

2012 | Geschiedenis | Maartje van Gelder
Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, Leiden-Boston, Brill, 2009.

 

2011 | Kunstgeschiedenis | Arnold Witte
The Artful Hermitage. The Palazzetto Farnese as a Counter-Reformation 'Diaetea', Roma, L’Erma di Brettschneider, 2008.

 

2010 | Taal- en letterkunde | Lodi Nauta

In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist Critique of Scholastic Philosophy,Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009.

 

2009 | Geschiedenis | Koen Stapelbroek
Love, Deceit, and Money: Commerce and Morality in the Early Neapolitan Enlightenment, Toronto, Toronto University Press, 2008.


2008 | Kunstgeschiedenis | Maarten Delbeke
Bernini’s Biographies – Critical Essays, University Park, Pennsylvania State UP, 2007.

 

2007 | Taal- en letterkunde | Ronald De Rooij
«Il poeta che parla ai poeti»: elementi danteschi nella poesia italiana ed anglosassone del secondo Novecento, Firenze, Cesati, 2003.


In 2006 is de prijs niet uitgereikt.

2005 | Kunstgeschiedenis | Gert Jan Van Der Sman
De Eeuw van Titiaan: Venetiaanse Prenten uit de Renaissance, Zwolle, Waanders, 2002.

2004 | Taal- en letterkunde | José De Bruijn-Van Der Helm et al. (red.)
Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen, Hilversum, Verloren, 2001. 

In 2003 is de prijs niet uitgereikt.

2002 | Taal- en letterkunde | Monica Jansen
Il dibattito sul postmoderno in Italia. 
In bilico tra dialettica e ambiguità, Firenze, Cesati, 2002.

 

2001 | Geschiedenis | Hans De Valk
Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940, Nijmegen, Valkhof, 1998.

In 2000 is de prijs niet uitgereikt.

1999
 | Taal- en letterkunde | Linda Pennings
I generi letterari nella critica italiana del primo Novecento, Firenze, Cesati, 1999.

1998 | Geschiedenis | Marie-Christine Engels
Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The “Flemish” Community in Livorno and Genoa (1615-1635), Hilversum, Verloren, 1997.

1997 | Taal- en letterkunde | Karijn Helsloot
Metrical Prosody: A Template-Constraint Approach To Phonological Phrasing In Italian, Den Haag, Holland Academic Graphics, 1995.

 

1996 | Geschiedenis | ex aequo
Luuc Bruyning
 - Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam,

1995 | 
Nico Randeraad 
Authority in Search of Liberty. The Prefects in Liberal Italy, Amsterdam, Thesis, 1993. Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
12 okt. 2018 23:59
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
20 mei 2019 05:04