Prijzen‎ > ‎

Onderzoeksprijs

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is vanuit de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker). 

Daarbij wordt afwisselend de aandacht gericht op de drie deelterreinen die samen het vakgebied van de Italië Studies vormen: de geschiedenis (inclusief de geschiedenis van de wijsbegeerte en de media), de taal- en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), en de kunstgeschiedenis. 

Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen artikelen en boeken (monografieën en verzamelbundels) in aanmerking; niet gepubliceerde dissertaties komen niet voor bekroning in aanmerking. 

De onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam en omvat een geldbedrag van € 1.000- en een oorkonde.


LAUREATEN


2017 | Taal- en letterkunde | Sabine Verhuls
Vitaliano Brancati, una fantasia diabolica, Roma, Carocci, 2016.


2015 | Geschiedenis | Jetze Touber
Law, Medicine, and Engineering in the Cult of the Saints in CounterReformation Rome. The Hagiographical Works of Antonio Gallonio, 1565-1605, Leiden-Boston, Brill, 2014.


2014 | Kunstgeschiedenis | 
Jan De Jong
The power and the glorification: papal pretensions and the art of propaganda in the fifteenth and sixteenth centuriesPennsylvania State University Press, 2013.


2013 | Taal- en letterkunde | Mara Santi
Intorno al testo di ‘Senilità’. Studio critico e filologico sulla genesi e sull’evoluzione del secondo romanzo sveviano seguito dall’edizione critica della princeps, Genève, Droz, 2011.

2012 | Geschiedenis | Maartje van Gelder
Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, Leiden-Boston, Brill, 2009.

 

2011 | Kunstgeschiedenis | Arnold Witte
The Artful Hermitage. The Palazzetto Farnese as a Counter-Reformation 'Diaetea', Roma, L’Erma di Brettschneider, 2008.

 

2010 | Taal- en letterkunde | Lodi Nauta

In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist Critique of Scholastic Philosophy,Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009.

 

2009 | Geschiedenis | Koen Stapelbroek
Love, Deceit, and Money: Commerce and Morality in the Early Neapolitan Enlightenment, Toronto, Toronto University Press, 2008.


2008 | Kunstgeschiedenis | Maarten Delbeke
Bernini’s Biographies – Critical Essays, University Park, Pennsylvania State UP, 2007.

 

2007 | Taal- en letterkunde | Ronald De Rooij
«Il poeta che parla ai poeti»: elementi danteschi nella poesia italiana ed anglosassone del secondo Novecento, Firenze, Cesati, 2003.


In 2006 is de prijs niet uitgereikt.


2005 | Kunstgeschiedenis | Gert Jan Van Der Sman
De Eeuw van Titiaan: Venetiaanse Prenten uit de Renaissance, Zwolle, Waanders, 2002.

2004 | Taal- en letterkunde | José De Bruijn-Van Der Helm et al. (red.)
Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen, Hilversum, Verloren, 2001. 

In 2003 is de prijs niet uitgereikt.

2002 | Taal- en letterkunde | Monica Jansen
Il dibattito sul postmoderno in Italia. 
In bilico tra dialettica e ambiguità, Firenze, Cesati, 2002.

 

2001 | Geschiedenis | Hans De Valk
Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940, Nijmegen, Valkhof, 1998.

In 2000 is de prijs niet uitgereikt.

1999
 | Taal- en letterkunde | Linda Pennings
I generi letterari nella critica italiana del primo Novecento, Firenze, Cesati, 1999.

1998 | Geschiedenis | Marie-Christine Engels
Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The “Flemish” Community in Livorno and Genoa (1615-1635), Hilversum, Verloren, 1997.

1997 | Taal- en letterkunde | Karijn Helsloot
Metrical Prosody: A Template-Constraint Approach To Phonological Phrasing In Italian, Den Haag, Holland Academic Graphics, 1995.

 

1996 | Geschiedenis | ex aequo
Luuc Bruyning
 - Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam, 1995. 
Nico Randeraad Authority in Search of Liberty. The Prefects in Liberal Italy, Amsterdam, Thesis, 1993. 

 

 Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
19 jan. 2013 04:17
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
18 jan. 2013 14:39
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
9 okt. 2017 06:33
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
10 dec. 2014 02:01
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
9 okt. 2015 06:40
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
26 jan. 2013 03:00
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
26 okt. 2013 04:37
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
9 mei 2017 08:25