Prijzen‎ > ‎

Onderzoeksprijs

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is vanuit de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker). 

Daarbij wordt afwisselend de aandacht gericht op de drie deelterreinen die samen het vakgebied van de Italië Studies vormen: de geschiedenis (inclusief de geschiedenis van de wijsbegeerte en de media), de taal- en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), en de kunstgeschiedenis. 

Voor bekroning komen zowel artikelen, reeksen artikelen en boeken (monografieën en verzamelbundels) in aanmerking; niet gepubliceerde dissertaties komen niet voor bekroning in aanmerking. De prijs omvat een geldbedrag van € 1.000,- en een oorkonde.
De onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam. 

De onderzoeksprijs Italië Studies 2017 wordt toegekend aan een publicatie op het terrein van de taal en/of literatuur die is verschenen in de periode 2014-2016

Om deel te nemen aan de competie dient de kandidaat 3 exemplaren van zijn werk te sturen naar het volgende adres:

Dr. Claudio Di Felice (kamer 1.04)
Van Wijkplaats 3
2311 BX Leiden

For informatie: 
c.di.felice@hum.leidenuniv.nl 

De onderzoeksdag van het Werkgroep Italië-Studies zal dit jaar doorgaan op woensdag 4 oktober in het Istituto Italiano di Cultura te Amsterdam. 

 

Premio per la ricerca 
Il Werkgroep Italië Studies attribuisce ogni anno un premio per la migliore ricerca nell’ambito degli studi italiani ad uno studioso attivo nel campo accademico in Olanda o nelle Fiandre indipendentemente dalla sua nazionalità. Il premio prende in considerazione i tre ambiti che formano il campo di ricerca degli studi Italiani: la Storia (incluso la Storia della filosofia e dei media), la lingua e la letteratura (incluso quelle neo-latine per quel che riguardano l’Italia), e la storia dell’ arte.

Per il premio possono essere candidati tanto articoli, serie di articoli che libri (monografie e raccolte a più autori); tesi non pubblicate non vengono prese in considerazione. Il premio consiste in un assegno di 1.000 euro e un diploma.
Il premio per la migliore ricerca è sponsorizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.

Il premio per la migliore ricerca del Werkgroep Italië Studies 2017 verrà assegnato ad una pubblicazione nell’ambito degli studi letterari apparsa nel periodo 2014-2016.

Per partecipare alla competizione il candidato deve spedire tre copie del proprio volume al seguente indirizzo:

Dr. Claudio Di Felice (kamer 1.04)
Van Wijkplaats 3
2311 BX Leiden

Per informazioni: 
c.di.felice@hum.leidenuniv.nl 

La giornata della ricerca del Werkgroep Italië-Studies si terrà mercoledì 4 ottobre presso l’ Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.


Laureaten / Premiati  


2016 | Taal- en letterkunde | Wordt op 4 oktober 2017 bekend gemaakt.

 

2015 | Geschiedenis | Jetze Toubers
Law, Medicine, and Engineering in the Cult of the Saints in CounterReformation Rome. The Hagiographical Works of Antonio Gallonio, 1565-1605, 2014, Leiden-Boston, Brill.

2014 | Kunstgeschiedenis | Jan L. de Jong
The power and the glorification: papal pretensions and the art of propaganda in the fifteenth and sixteenth centuries, Pennsylvania State University Press, 2013.


2013
| Taal- en letterkunde | Mara Santi
Intorno al testo di ‘Senilità’. Studio critico e filologico sulla genesi e sull’evoluzione del secondo romanzo sveviano seguito dall’edizione critica della princeps,Genève, Droz, 2011.

2012 | Geschiedenis | Maartje van Gelder
Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern VeniceLeiden-Boston, Brill, 2009.

 

2011 | Kunstgeschiedenis | Arnold Witte
The Artful Hermitage. The Palazzetto Farnese as a Counter-Reformation 'Diaetea', Roma, L’Erma di Brettschneider, 2008.

 

2010 | Taal- en letterkunde | Lodi Nauta
In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist Critique of Scholastic Philosophy,Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009.

 

2009 | Geschiedenis | Koen Stapelbroek
Love, Deceit, and Money: Commerce and Morality in the Early Neapolitan Enlightenment, Toronto: Toronto University Press, 2008.

 

2008 | Kunstgeschiedenis | Maarten Delbeke
Bernini’s Biographies – Critical Essays, University Park, Pennsylvania State UP, 2007.

 

2007 | Taal- en letterkunde | Ronald de Rooy
«Il poeta che parla ai poeti»: elementi danteschi nella poesia italiana ed anglosassone del secondo Novecento, Firenze, Cesati, 2003.

In 2006 is de prijs niet uitgereikt.

 

2005 | Kunstgeschiedenis | Gert Jan van der Sman
De Eeuw van Titiaan: Venetiaanse Prenten uit de Renaissance, Zwolle, Waanders, 2002.

 

2004 | Taal- en letterkunde | José de Bruijn-van der Helm et al. (red.)
Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen, Hilversum, Verloren, 2001. 

 

In 2003 is de prijs niet uitgereikt.

 

2002 | Taal- en letterkunde | Monica Janzen
Il dibattito sul postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità, Firenze, Cesati, 2002.

 

2001 | Geschiedenis | Hans de Valk
Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940, Nijmegen, Valkhof Pers, 1998.

 

In 2000 is de prijs niet uitgereikt.

 

1999 | Taal- en letterkunde | Linda Pennings
I generi letterari nella critica italiana del primo Novecento, Firenze, Cesati, 1999.

 

1998 | Geschiedenis | Marie-Christine Engels
Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The “Flemish” Community in Livorno and Genoa (1615-1635), Hilversum, Verloren, 1997.

 

1997 | Taal- en letterkunde | Karijn Helsloot
Metrical Prosody: A Template-Constraint Approach To Phonological Phrasing In Italian, Den Haag, Holland Academic Graphics, 1995.

 

1996 | Geschiedenis | ex aequo: Luuc Bruyning en Nico Randeraad  
Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw, Amsterdam, 1995.
Authority in Search of Liberty. The Prefects in Liberal Italy, Amsterdam, Thesis, 1993. 

 

Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
19 jan. 2013 04:17
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
18 jan. 2013 14:39
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
10 dec. 2014 02:01
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
9 okt. 2015 06:40
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
26 jan. 2013 03:00
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
26 okt. 2013 04:37
Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
9 mei 2017 08:25