Prijzen

De Werkgroep Italië Studies coördineert niet alleen onderzoek naar Italiaanse taal en cultuur, ze beoogt ook opvallende en bijzondere resultaten op dat terrein onder de aandacht te brengen. Daarom is een tweetal prijzen ingesteld, te weten: de Scriptieprijs, die in 1993 voor het eerst is uitgereikt, en de Onderzoeksprijs, die sinds 1996 toegekend wordt.

Daarnaast is de Werkgroep ook betrokken bij de Nella Voss-Del Mar Prijs, die aan vertalers toegekend wordt door de Stichting Incontri. Deze onderscheiding gaat afwisselend naar een vertaling van het Italiaans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Italiaans.

De juryrapporten voor de drie prijzen worden steeds gepubliceerd op deze site en in het eerstvolgende nummer van Incontri. Rivista europea di studi italiani.