Over ons

De vereniging Werkgroep Italië Studies (WIS) werd opgericht in 1985, en biedt sindsdien een forum aan allen die zich in Nederland en Vlaanderen met de bestudering van Italië bezig willen houden. De WIS stelt zich ten doel onderzoek en onderwijs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van de Italiaanse geschiedenis, archeologie, kunst en cultuur, taal en letterkunde te stimuleren en te coördineren. Ook in andere contexten - musea, media, toerisme, politiek en economie - probeert de vereniging de aandacht voor een gedegen en genuanceerde blik op de Italiaanse cultuur en geschiedenis te bevorderen.
 
De WIS realiseert dat doel door regelmatig publieksdagen, studiedagen, congressen, excursies en andere bijeenkomsten te organiseren met overwegend interdisciplinaire thema's die zowel voor specialisten als voor belangstellenden interessant zijn. Hierbij werkt de WIS regelmatig samen met andere instellingen, van musea en bibliotheken tot universiteiten en de Italiaanse culturele instituten in Nederland en België.
 
De Werkgroep Italië Studies is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. De WIS telt enkele honderden leden in Nederland en Vlaanderen. Hierin zijn vele belangstellingssferen en vakgebieden vertegenwoordigd: historici, kunsthistorici, italianisten, taalkundigen, archeologen en filmwetenschappers. Maar ook telt de WIS  veel leden met een algemene belangstelling voor de Italiaanse taal, cultuur en geschiedenis.