Onderzoeksdag

Jaarlijks wordt de Onderzoeksdag georganiseerd. 

De Onderzoeksdag van de Werkgroep Italië Studies vindt dit jaar plaats op woensdag 5 oktober in het Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam. Tijdens de Onderzoeksdag zullen ook dit jaar twee prijzen worden toegekend: een Onderzoeksprijs en een Scriptieprijs.

Onderzoekers en leden van de OSK die promotieonderzoek op het gebied van de Italië studies verrichten aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit krijgen de kans hun onderzoek te voor te stellen aan een interdisciplinaire publiek. 

Deelnemers worden verzocht zich voor 15 juli aan te melden op volgende adres: 
italiestudies@gmail.com

Traduzione

La Giornata della ricerca (Onderzoeksdag) del Werkgroep Italië Studies si terrà venerdì 5 ottobre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam.
Durante la Giornata della ricerca saranno conferiti anche quest’anno due premi: quello per la migliore ricerca (Onderzoekspris) e un altro per la migliore tesi di Laurea (Scriptieprijs).

Ricercatori e membri della OSK che preparano una tesi di dottorato di argomento italiano in un’università olandese o fiamminga hanno la possibilità di presentare la loro ricerca ad un pubblico interdisciplinare. 

Per partecipare alla Onderzoeksdag è necessario inviare una email prima del 15 luglio al seguente indirizzo: italiestudies@gmail.com