Archief‎ > ‎Promoties‎ > ‎

Promotie Sara Vandewaetere

Primo Levi, homo sentiens: Aspetti sensoriali nella vita e nell'opera di Primo Levi 
Sara Vandewaetere (Universiteit Antwerpen)
Promotor: prof. dr. Walter Geerts
Verdedigd: 16 december 2008


Samenvatting:
Primo Levi wordt vaak gezien als de intellectuele schrijver bij uitstek. De aandacht wordt dan vooral gevestigd op zijn rationele benadering van de realiteit waarin de logica steeds het laatste woord heeft. Toch bestaat er ook een andere Levi die graag wil ingrijpen in de werkelijkheid, niet enkel door erover na te denken, maar door actief aan de slag te gaan. Het is de Levi-chemicus die het concrete boven het abstracte verkiest en die beweert de wereld “eerder vanuit de zintuigen dan vanuit de geest” te kennen. Het is dit tweede beeld dat in het proefschrift naar voren komt en onderzocht wordt. Meer bepaald wordt gekeken naar Levi’s visie op het zintuiglijke en de manier waarop belangrijke gebeurtenissen in zijn leven die visie hebben beïnvloed; naar hoe het “zintuiglijke ideaal” van de schrijver tot leven komt in de personages, en naar de literaire strategieën die Levi gebruikt om de zintuigen van zijn lezer te raken. Het nieuwe, bijgestelde beeld van Levi betekent een belangrijke bijdrage tot de “nieuwe” Levi-kritiek, die volop op gang is gekomen sinds het einde van de jaren negentig en die Levi meer en meer als een interdisciplinair auteur is gaan beschouwen en erop gericht is de rijkdom en variëteit van Levi’s oeuvre bloot te leggen.
Comments