Agenda‎ > ‎

DE PAUSEN IN WERELDLIJKE CONTEXT. A CONTINUING STORY

datum: dinsdag 29 januari 2013, 13.00 – 17.00 uur

locatie: auditorium van Museum Het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

toegang gratis; aanmelding tot 27 januari per mail naar werkgroep@italiestudies.nl


In 2012 verscheen bij uitgeverij Boom de publicatie De Paus en de Wereld, onder redactie van Frans Willem Lantink en Jeroen Koch, waarin een reeks auteurs vanuit verschillende perspectieven – historisch, kunsthistorisch en kerkhistorisch – kijkt naar de ontwikkeling van het pausschap gedurende twee millennia. Daarin staat de verhouding tussen de wereldlijke macht van de paus als heerser over de Kerkelijke staat, en daarmee als een van de vorsten van het middeleeuwse en vroegmoderne Italië, op gespannen voet met zijn religieuze status als Alter Christus. Ook al is het grondgebied van de Katholieke Kerk al sinds 1870 beperkt tot het Vaticaan, de sporen van deze historische verstrengeling van wereldlijke en religieuze macht zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. 

Naar aanleiding van deze publicatie organiseert de Werkgroep Italië Studies in samenwerking met het Catharijneconvent in Utrecht een studiemiddag over het onderwerp.
Programma

13.00 - 13.20  Ontvangst en koffie

13.20 - 13.30  Welkomstwoord door Arnold Witte (Universiteit van Amsterdam, Secretaris WIS)

13.30 - 14.15  Frans Willem Lantink (Universiteit Utrecht): Symbiose en concurrentie. Pausschap en wereldlijke macht(en)

14.15 - 15.00  Daniela Müller (Radboud Universiteit Nijmegen): De rechtshistorische grenzen van het pauselijke primaat vanaf de Middeleeuwen

15.00 - 15.30  Pauze

15.15 - 16.00  Minou Schraven (Amsterdam University College): De paus begraven: rituelen rondom het pauselijke lichaam

16.00 - 16.45  Arnold Witte (Universiteit van Amsterdam): Was de paus een verlicht vorst? Het Quirinaal als voorbeeld van zeventiende-eeuwse centralisatiepolitiek in de Kerkelijke staat

16.45-17.00  Debat en afsluiting. 

Aansluitend borrel (op eigen kosten).

page1image21880

Ċ
Werkgroep Italiëstudies,
18 jan. 2013 15:17
Comments