Agenda‎ > ‎

Italiaanse economie

  • Tijd: vrijdag 29 november 2013, 14.00 - 17.00 u., gevolgd door aperitivo
  • Locatie: Amsterdam (Zuidas), De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
  • Toegang: gratis, aanmelding vooraf is wenselijk, via werkgroep@italiestudies.nl

Sinds de kredietcrisis in de lente van 2010 is omgeslagen in een staatsschulden- en eurocrisis, wordt door de Belgische en Nederlandse media veelvuldig over de Italiaanse economie bericht. In veel gevallen is die berichtgeving echter al even vluchtig als het sentiment op de beurzen. Bovendien wordt bij het grote publiek de beeldvorming over de Italiaanse overheid, bedrijfscultuur en de algemene mentaliteit nog altijd sterk bepaald door vooroordelen. Alle reden dus voor een studiedag over de huidige economische toestand van het land dat de bakermat is van het moderne bankwezen en onze taal heeft verrijkt met giro en fiasco.

Italië is de vijfde economie van de G8 en de zevende ter wereld (naar BNP). Reden tot grote bezorgdheid geeft vooral de hoge staatsschuld van ruim 2 biljoen euro. Na de Verenigde Staten en Japan, twee veel grotere economieën, is dat de hoogste schuld ter wereld. Een bijkomend probleem is dat de Italiaanse economie al jaren nauwelijks groeit en de vergrijzing toeneemt. Die marginale groei en ook het groeipotentieel zijn bovendien onevenredig verdeeld over het nationale territorium (Noord-Zuid), een probleem dat door politieke tegenstellingen verder wordt vergroot. Daar tegenover staan echter ook positieve aspecten. Het Italiaanse overheidstekort zal volgens voorspellingen in 2014 onder het afgesproken maximum van 3 procent liggen, en Italianen zijn doorgaans conservatieve spaarders. Bovendien heeft de Italiaanse economie heeft wel degelijk potentie, vooral door de traditioneel sterke positie van het midden- en kleinbedrijf. Veel economen verwachten dat als hervormingen en bezuinigingen worden doorgevoerd en de belastingontduiking wordt aangepakt, dit zal leiden een daling van de staatsschuld en Italië de weg omhoog weer zal vinden.

In een discussie met een panel van specialisten zal de stand van de Italiaanse economie op toegankelijke wijze, voor een algemeen publiek worden geïllustreerd aan de hand van verschillende aspecten. Zo is er aandacht voor de reële kant van de economie, zoals het midden- en kleinbedrijf en de concurrentiekracht, maar ook voor de rol van Italië in de Europese monetaire en financiële integratie, onder meer in vergelijkend perspectief met andere Zuid-Europese landen. Daarnaast komt de invloed van de Italiaanse politiek (Berlusconi, Monti, Letta) op het vertrouwen van de kapitaalmarkten en de rol van bankpresident Mario Draghi aan de orde. De binnenlandse politieke verhoudingen blijven evenmin buiten beschouwing, net als de sociaal-maatschappelijke context (de tegenstellingen tussen Noord en Zuid, clientelismo, assistenzialismo etc.). Ten slotte komt de vraag aan de orde hoe onze beeldvorming over Italië en de Italiaanse economie zich tot de werkelijkheid verhoudt, en die werkelijkheid tegelijkertijd mede bepaalt.

Deze en andere aspecten zullen door elke van de panelleden heel kort worden geïntroduceerd, waarna ze onderling en met het publiek in debat kunnen gaan onder leiding van de moderator, NRC Handelsblad journalist en oud-Italië correspondent Marc Leijendekker. Het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd aan het debat deel te nemen.


PROGRAMMA

14.00 u.

welkom (Asker Pelgrom, Werkgroep Italië Studies)

 

introductie (Marc Leijendekker, NRC Handelsblad, oud-correspondent te Rome)

14.15-15.15 u.

paneldiscussie en publiek debat o.l.v. Marc Leijendekker, met:

 

Henk Bleker, voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Handel, en auteur van Het andere Italië, 'La famiglia' daar kunnen wij nog wat van leren (2013)

Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie, Erasmus Universiteit Rotterdam / Nyenrode Business Universiteit

 

Maarten Veeger, Italië-correspondent Het Financieele Dagblad

 

Bertjan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Marika Viano, correspondent in Nederland van de Corriere della Sera, intercultureel trainer Via Viano Cross-Cultural Communication

Maartje Wijffelaars, RABObank Nederland, directoraat Kennis & Economisch Onderzoek (Italië)

15.15-15.45 u.

pauze (thee / koffie)

15.45-17.00 u.

vervolg paneldiscussie en publiek debat o.l.v. Marc Leijendekker

17.00-18.00 u.


aperitivo


Met dank aan onze sponsors:Comments