Agenda

Werkgroep Italie Studies Logo
Dag van het Onderzoek

Georganiseerd door: Werkgroep Italië Studies in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en het Istituto Italiano di Cultura
Datum en locatie: dinsdag 4 oktober 2016 van 17 tot 19 u, in het Istituto Italiano di Cultura. Keizersgracht 564. Amsterdam.

Programma
17:00: Ontvangst door dott.ssa Carmela Callea (directeur van het IIC) & dott. Silvio Marchetti (Vooriztter WIS)
17:10: Elisa Goudriaan (UL) Florentijnse patriciërs en hun netwerken. Verborgen patronen achter het cultureel succes en de sociaal-politieke representatie van het Medicihof (1600-1660).
17:30: Floris Meens (RU) Leven en werk van archeologe Ersilia Caetani Lovatelli (1840-1925)
17:50: Carmen van den Bergh (KU Leuven): Modernismo e realismo nella narrativa italiana intorno al 1930 18 u 10: Elio Baldi (The University of Warwick): Calvino, ovvero l'autore nella critica: l'immagine autoriale di Calvino tra metafore e convenzioni in Italia, gli Stati Uniti e il Regno Unito.
De lezingen worden gevolgd door debat en vragen. Moderatoren: Maria Forcellino & Hans Cools (bestuursleden van de WIS)
18:30: Uitreiking Scriptieprijs + dankwoord laureaat
18:45: Uitreiking Onderzoeksprijs + dankwoord laureaat
19:00: Rinfresco

Logo dag van het onderzoekFriday, 22 April 2016, 15.00, NIOD, Herengracht 380, Amsterdam
Controversies in Resistance

Speaker: Giovanni Contini, Italian Association of Oral History
Commentator: Bas von Benda-Beckmann, NIOD
Language: English

Please confirm your attendance by emailing Helen Koekenbier (h.koekenbier@niod.knaw.nl) before Thursday 21 April 2016.
This public lecture is co-organized by The Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, ACCESS EUROPE, NIOD and the Werkgroep Italië Studies.24 juni 2014  -  Utrecht
promotie MATTEO BRERA

Op dinsdag 24 juni 2014 verdedigt Matteo Brera zijn proefschrift over Novecento all'Indice. La condanna di Gabriele d'Annunzio, il modernismo e i rapporti Stato-Chiesa all'ombra del Concordato (1907-1939). Promotor: Harald Hendrix. Utrecht, Academiegebouw, Senaatszaal, Aanvang 18.00 u.
22 maggio 2014  -  Utrecht
giornata WIS / Masterlanguage MASCHERATA ITALIANA


22 mei 2014  -  Utrecht
ALGEMENE LEDENVERGADERING WERKGROEP ITALIË STUDIES

11 april 2014  -  Groningen
studiedag LICHT OP ITALIE


21 febbraio 2014  -  Lovanio
WIS giornata di studi MICHIEL COXCIE E GLI ALTRI: CONTATTI ARTISTICI E CULTURALI FRA L'ITALIA E I PAESI BASSI NEL CINQUECENTO

programma
21 februari 2014  -  Nijmegen
studiedag LICHT OP ITALIE: 19e-eeuwse visies op de kunst van de Italiaanse Renaissance20 februari 2014  -  Amsterdam
presentatie KNIR-project HADRIANUS: HISTORY OF DUTCH ART AND  CULTURE IN ROME

8 februari tot 11 mei 2014  -  Rotterdam
tentoonstelling over sculptuur van onder anderen MEDARDO ROSSO

19 december 2013  -  Leiden
symposium VAN DUX TOT DUCE. DE LATIJNSE LITERATUUR VAN HET ITALIAANS FASCISME

16 december 2013  - 
 Utrecht
NIKI symposium
meer informatie


29 november 2013  -  Amsterdam
WIS studiedag over ITALIAANSE ECONOMIE14 november 2013  .  Groningen
Horst Gerson lezing door ALEXANDER NAGEL over SOME DISCOVERIES OF 1492: EASTERN ANTIQUITIES AND RENAISSANCE EUROPE


8 november 2013  -  Amsterdam
voorlichtingsbijeenkomst MASTERLANGUAGE ITALIAANS
tevens workshop door Enzo Lo Cascio over diens Dizionario combinatorio italiano
2 november 2013  -  Amsterdam
workshop creative writing door ALESSANDRO PERISSINOTTO

31 oktober / 1 november 2013  -  Leiden
colloquium CITY AND SYMBOL OF ROME

29 oktober 2013  -  Amsterdam
presentatie Nederlandse vertaling MARIO RIGONI STERN: Sergeant in de sneeuw

26 oktober 2013  -  Amsterdam
Zenobia-congres SICILIË: BEGEERD EN BEVOCHTEN
25 oktober 2013  -  Utrecht
uitreiking Italië Studies ONDERZOEKSPRIJS GESCHIEDENIS

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit aan een Nederlandse of Vlaamse onderzoeker voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies. Daarbij wordt afwisselend de aandacht gericht op de drie deelterreinen die samen het vakgebied van de Italië Studies vormen: de geschiedenis, de taal- en letterkunde, en de kunstgeschiedenis. Deze sedert 1996 uitgereikte prijzen worden mogelijk gemaakt door het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam. De onderzoeksprijs Italië Studies 2012 wordt toegekend aan een publicatie uit het bereik van de geschiedenis die is verschenen in de jaren 2009, 2010 of 2011.
25 oktober 2013  -  Utrecht
ONDERZOEKSDAG WERKGROEP ITALIË STUDIES

De Werkgroep Italië Studies maakt zich sterk voor de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Vlaanderen dat gericht is op Italië. Tijdens de onderzoeksdag wordt teruggeblikt op inmiddels afgesloten onderzoeksprojecten, waaronder promoties, en vooruitgeblikt op nieuwe projecten, al dan niet gefinancierd door universiteiten en/of NWO /FWO. Ook wordt gezamenlijk van gedachten gewisseld over de wenselijkheden, mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe onderzoeksinitiatieven, en verkend welke samenwerkingsvormen daartoe geschikt en gewenst zouden zijn.
25 oktober 2013  -  Utrecht
ALGEMENE LEDENVERGADERING WERKGROEP ITALIË STUDIES

11 oktober / 8 december 2013  -  Den Haag
tentoonstelling CARAVAGGIO IN DE GALERIJ

2
9 september 2013 / 16 maart 2014  -  Zwolle
tentoonstelling MARINO MARINI: SCHILDER, TEKENAAR, BEELDHOUWER


17 september 2013  -  Utrecht
promotie GANDOLFO CASCIO

Op dinsdag 17 september 2013 verdedigt Gandolfo Cascio zijn proefschrift over Michelangelo in Parnaso. Scrittori a contatto con le Rime buonarottiane: la ricezione critica, creativa e le traduzioni d'autore. Promotor: Harald Hendrix. Utrecht, Academiegebouw, Senaatszaal, Aanvang 16.15 u.
28 juni 2013  -  Groningen

studiedag PAUSELIJKE PROPAGANDA

De jaarlijkse OSK Sectiedag Italiëstudies staat ditmaal in het teken van het thema Pauselijke Propaganda”. De sectiedag wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en vindt plaats ter ere van het verschijnen van het boek The Power and the Glorification van Jan L. de Jong en zijn vijfentwintigjarig dienstverband aan de Rijksuniversiteit Groningen.

meer informatie13-15 juni 2013  -  Groningen
international conference THE PLACE OF RENAISSANCE HUMANISM IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

The aim of this international conference is to study and debate the philosophical importance, significance and relevance of Renaissance humanism in the history of Western philosophy. Keynote speakers are: Michael Allen, Luca Bianchi, Christopher Celenza, Brian P. Copenhaver, James Hankins, Jill Kraye, David Lines, Peter Mack, John Monfasani, Lodi Nauta, Jan Papy, Andrea A. Robiglio.

more information and registration12 juni 2013  -  Leiden

promotie HAN LAMERS

Op woensdag 12 juni 2013 verdedigt Han Lamers zijn proefschrift over Reinventing the Ancient Greeks. The Self-Representation of Byzantine Scholars in Renaissance Italy. Promotores: Ineke Sluiter, Anthony Grafton, Arnoud Visser. Academiegebouw, Rapenburg. Aanvang 13.45 u.

meer informatie
10-12 giugno 2013  -  Groningen
convegno internazionale L´AMERICA MEDITERRANEA. VISIONI INTERDISCIPLINARI E PLURILINGUISTICHE

Il convegno discute le forti relazioni che legano i paesi mediterranei a quelli latinoamericani, non esclusivamente in campo linguistico e culturale. Gli organizzatori intendono associare a questa manifestazione scientifica università e istituzioni mediterranee, in particolare dell'Italia, Francia, Spagna e Portogallo nonché specialisti di queste problematiche provenienti dai paesi latinoamericani (Argentina, Brasile, Uruguay, ecc.).7-8 juni 2013  -  Helmond
PIRANDELLO FESTIVAL

Met een openbaar debat over de staat van kunst en cultuur onder de titel "Barbaarse Tijden" (7 juni) en het vierde Pirandello festival concours voor amateur toneelspelers en -vertellers.
9 maart 2013  -  Leiden

recital musicale I SUONI DELLA SICILIA

Percorso musicale attraverso le arie di Bellini. Quartetto d'archi con soprano. Commento di Gioacchino Lanza Tomasi. Assaggio di vini siciliani.

programma e prenotazione


28 februari 2013  -  Leuven
spettacolo teatrale LE MILLE E UNA NOTTE

Un classico della tradizione fiabesca in un esperimento teatrale tra tradizione orientale e occidentale tutto rigorosamente in lingua italiana!

locandina

27 februari 2013  -  Leiden
promotie SARA LUSINI

Op 27 februari 2013 verdedigt Sara Lusini haar proefschrift over Yes/no question-marking in Italian dialects aan de Universiteit Leiden. Aanvang 16.15 u. Locatie: Academiegebouw, Rapenburg. Promotores zijn prof.dr. R. D'Alessandro, prof.dr. J. Rooryck en prof.dr. V. van Heuven.


8-9 februari 2013  -   Groningen
graduate symposium VISUAL SELF-PRESENTATION IN WESTERN EUROPA, 1400-1800

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 2013 vindt aan de Rijksuniversiteit Groningen het Graduate Symposium ‘Visual Self-presentation in Western Europe between 1400 – 1800’ plaats. Tijdens deze dagen zal een internationaal gezelschap van Research Master en PhD-studenten in de kunstgeschiedenis zich buigen over het begrip ‘zelfpresentatie’. Het symposium is bedoeld om jonge onderzoekers een platform te bieden, waar de relevantie van dit onderwerp binnen het huidige kunsthistorische onderzoeksveld zal worden onderzocht, bediscussieerd en bekritiseerd. In veel presentaties staat Italiaanse kunst centraal. De keynote lecture wordt verzorgd door prof. dr. Jeroen Stumpel (Universiteit Utrecht).
29 januari 2013  -  Utrecht
studiemiddag DE PAUSEN IN WERELDLIJKE CONTEXT. A CONTINUING STORY

In 2012 verscheen bij uitgeverij Boom de publicatie De Paus en de Wereld, onder redactie van Frans Willem Lantink en Jeroen Koch, waarin een reeks auteurs vanuit verschillende perspectieven – historisch, kunsthistorisch en kerkhistorisch – kijkt naar de ontwikkeling van het pausschap gedurende twee millennia. Daarin staat de verhouding tussen de wereldlijke macht van de paus als heerser over de Kerkelijke staat, en daarmee als een van de vorsten van het middeleeuwse en vroegmoderne Italië, op gespannen voet met zijn religieuze status als Alter Christus. Ook al is het grondgebied van de Katholieke Kerk al sinds 1870 beperkt tot het Vaticaan, de sporen van deze historische verstrengeling van wereldlijke en religieuze macht zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar. 

Naar aanleiding van deze publicatie organiseert de Werkgroep Italië Studies in samenwerking met het Catharijneconvent in Utrecht een studiemiddag over het onderwerp.
10 januari 2013  -  Amsterdam
uitreiking Italië Studies ONDERZOEKSPRIJS KUNSTGESCHIEDENIS10 januari 2013  -  Amsterdam
uitreiking Italië Studies SCRIPTIEPRIJS


10 januari 2013  -  Amsterdam
serata dibattito ITALIA A 150 ANNI DALL'UNITÀ: CONTRAPPUNTO DI UNA NAZIONE

meer informatie over het programma

Informatie over eerdere activiteiten is beschikbaar in het archief.