23 januari 2015: Het Concilie van Trente

Nadere informatie wordt gepubliceerd op

http://www.onderzoekschoolkunstgeschiedenis.nl/site/index.php?page=agenda&id=11201&lngg=nl  
Subpagina''s (1): 10 april: :Licht op Italië
Comments